top of page

Cloud en server model

Cloud en server

Bij Het Cloud en server model wordt de inrichting wat complexer, maar de server heeft dezelfde werking als voorheen, zodat applicaties en autorisaties binnen uw bedrijf werken als voorheen. Kantoorautomatiserings functionaliteit zoals mail haalt u uit de Microsoft office 365 cloud. Office 365 biedt onder andere mail, agenda, documentopslag, samenwerkings- en communicatiesoftware en de bekende Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), zowel in de desktop versie als de online versie. Office 365 is een zogenaamde ´Software-as-a-Service´ (SaaS) toepassing. U betaalt een vast maandelijks bedrag per gebruiker en heeft lagere investeringskosten, doordat binnen uw bedrijf minder hardware en software nodig is.

 

Door gebruikers op uw lokale (windows) server te koppelen aan Office 365 hebben ze ook in dit model één en dezelfde user en password om in te loggen op zowel het lokale netwerk als office 365. De synchronisatie tussen de lokale windows server en office 365 wordt uitgevoerd met de tool AAD sync /dirsync van Microsoft. In onderstaande figuur geeft de 'On-premises directory' de lokale windows server weer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dit model gaat uit van Microsoft windows 7, 8 of 10 op werkstations en windows 2012 op de server.  

 

Werkplek beheer

Het beheer van werkplekken is niet afhankelijk van uw bedrijfsgrenzen, maar kan vanaf willekeurige plek plaatsvinden. Dat betekent dat zaken als beveiligingsbeleid, patch en update beleid op uw pc's ook worden toegepast, als de gebruiker onderweg of thuis is. Door foutmeldingen in de log van de pc te sturen naar de centrale beheersoftware van Microsoft (Windows Intune) kan pro-actief worden ingegrepen. Ook kan remote support worden uitgevoerd, door op verzoek van de gebruiker mee te kijken in de sessie op de pc.

Beheer door Solidoffice ICT

Beheer door SolidOffice heeft als voordeel, dat onder andere de effecten van wijzigingen van Microsoft in de office 365 cloud software (die er steeds frequenter zijn) op uw organisatie pro-actief bekeken worden. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. Door ook het pc beheer door SolidOffice uit te laten voeren, blijven deze optimaal beschikbaar en up-to-date. Voordeel is ook dat SolidOffice hiermee feeling kan houden met uw organisatie en beter kan adviseren over toekomstige inrichting of wijzigingen. Ook de windows server kan door SolidOffice ICT beheerd worden.    

 

Welke voordelen bereikt u met dit model?

 • U behoudt uw lokale infrastructuur  en autorisatie structuur, waardoor bedrijfs applicaties binnen uw bedrijf blijven werken als voorheen.  

 • Bedrijfsinformatie toegankelijk vanaf mobiele internet devices, voorzien van een internetverbinding (tablet, i-pad, smartphone),  vanaf willekeurige locatie.

 • Bedrijfsinformatie op een veilige manier opgeslagen in de (Microsoft) cloud.

 • Pc's en laptops maximaal beschikbaar en up-to-date door professioneel centraal beheer. 

 • Optimale communicatie en samenwerking binnen uw bedrijf, door gebruik van moderne communicatiemiddelen vanuit de cloud.

 

Wat kan SolidOffice ICT voor u betekenen?

 • Inventarisatie van de huidige knelpunten en wensen

 • Voorstel voor de inrichting van Office 365.

 • Een gedetailleerd stappenplan hoe dit voorstel gerealiseerd kan worden.

 • Inrichten en beheer van een windows 2012 server.

 • Beveiligings beleid configureren voor mobiele devices (tablets, i-pads,smartphones)

 • Migratie van mail en agenda's naar Office 365 mail.

 • Inrichten van SharePoint en/of Office 365 Groups.

 • Migratie van documenten naar ofwel SharePoint bibliotheken of Office 365 groups.

 • configuratie van beheersoftware (inclusief antivirus oplossing) op uw pc's (desktops en laptops). Dit betreft de windows Intune agent.

 • Online incidentmeldingen en statusoverzicht van door u gemelde incidenten of wijzigingsverzoeken.

 • Een maandelijkse office 365 rapportage. (onder andere het gebruik van cloud opslag).

 • Een maandelijks overzicht van Microsoft wijzigingen die op korte of lange termijn impact hebben op uw gebruikers.

 • Regelmatige informatieverstrekking over nieuwe mogelijkheden van Office 365 of daaraan gerelateerde diensten.

 

 

bottom of page